دسته بندی: برنامه ها وفعالیت های هیئت شهرستان

0

برنامه ها وفعالیت های هیئت شطرنج اسلام آبادغرب

                                               بسمه تعالی گزارش عملکرد هیئت شطرنج شهرستان اسلام آبادغرب در شش ماه اول سال ۱۳۹۴ مسابقه هفتگی جمعه ها ساعت ۴ فعالیت سایت هیئت eslchess.ir حضور دونفر ازبازیکنان بزرگسال آقایان محمد فتاحی واحسان...

0

لیست ریتینگ داران شهرستان اسلام آباد

۱-علیرضا عبدی ۱۹۶۳ استاندارد لینک فیده ۲-محمد امین محمدی ۱۶۴۳ استاندارد ۱۶۲۴ سریع ۱۶۲۸ بلیتز لینک فیده ۳-احسان ملکی ۱۶۱۲ استاندارد ۱۵۸۱ سریع ۱۶۱۶ بلیتز لینک فیده ۴-محمد فتاحی ۱۵۶۹ استاندارد ۱۵۵۳ سریع ۱۷۰۱...

مسابقه هفتگی جمعه ۹۲/۸/۲۴ 0

مسابقه هفتگی جمعه ۹۲/۸/۲۴

این هفته علیرضا عبدی بازیکن ارزشمند شهرستان اسلام آبادغرب باتوجه به باخت دور اول وتساوی دور دوم درادامه مقام قهرمانی راکسب نمود نفرات برتر: ۱- علیرضا عبدی ۱۹۶۳ ۲- احسان ملکی ۳- محمد فتاحی...