دسته بندی: نتایج مسابقات

نتایج مسابقه هفتگی۹۲/۲/۱۶ 0

نتایج مسابقه هفتگی۹۲/۲/۱۶

مسابقه هفتگی پنجشبه ۹۲/۲/۱۶ در محل هیئت شطرنج شهرستان برگزار گردید که در پایان ۵دور نفرات برتر  مشخص گردیدند .  نفر اول توماج کریمی …………………….  ۴ امتیاز  نفردوم  مهدی احمدیان………………….. ۳٫۵ امتیاز نفرسوم محمدفتاحی...

پایان دومین دوره جام نوروز شهرستان اسلام آبادغرب 1

پایان دومین دوره جام نوروز شهرستان اسلام آبادغرب

این مسابقات در ۷دور واز تاریخ ۲۳الی ۲۶اسفند ۱۳۹۱ با حضور۲۴ شرکت کننده درمرکز رفاهی فرهنگیان شهرستان اسلام آبادغرب به سرداوری محسن محمدی وداوری مسلم فتاحی برگزار گردید. نفرات برتر: ۱- محمدخالوندی ۲- محمد...