دسته بندی: دانلود

دانلود

کتاب های زبان اصلی- دفاع سیسیلی 0

کتاب های زبان اصلی- دفاع سیسیلی

دوکتاب دیگر ازمجموعه کتابهای گردآوری شده توسط آقای علیرضا آذریون از هیئت شطرنج همدان را دراختیار تمامی علاقه مندان به شطرنج قرار داده ایم                                   برای دانلود روی عکس ها کلیک کنید.     

دانلود کتاب های شطرنج با زبان اصلی 0

دانلود کتاب های شطرنج با زبان اصلی

این مجموعه حاصل تلاش دوست عزیزم آقای علیرضا آذریون ازهیئت شطرنج استان همدان می باشد با تشکر از ایشان امیدواریم مورد استفاده همه علاقه مندان به شطرنج قرار گیرد. منتظر کتابهای دیگر از این...