هیئت شطرنج اسلام آباد غرب

0

برنامه ها وفعالیت های هیئت شطرنج اسلام آبادغرب

                                               بسمه تعالی گزارش عملکرد هیئت شطرنج شهرستان اسلام آبادغرب در شش ماه اول سال ۱۳۹۴ مسابقه هفتگی جمعه ها ساعت ۴ فعالیت سایت هیئت eslchess.ir حضور دونفر ازبازیکنان بزرگسال آقایان محمد فتاحی واحسان...

0

لیست ریتینگ داران شهرستان اسلام آباد

۱-علیرضا عبدی ۱۹۶۳ استاندارد لینک فیده ۲-محمد امین محمدی ۱۶۴۳ استاندارد ۱۶۵۲ سریع ۱۶۳۳ بلیتز لینک فیده ۳-احسان ملکی ۱۶۱۲ استاندارد ۱۶۰۱ سریع ۱۶۱۶ بلیتز لینک فیده ۴-محمد فتاحی ۱۵۵۴ استاندارد ۱۵۶۳ سریع ۱۶۹۸...

مسابقات آزاد شهرستان کرمانشاه و نتایج بازیکنان اسلام آباد 0

مسابقات آزاد شهرستان کرمانشاه و نتایج بازیکنان اسلام آباد

مسابقات آزاد شهرستان کرمانشاه در تاریخ ۹۴٫۲٫۴ با شرکت ۴۶ بازیکن از شهرستان های کرمانشاه،اسلام آباد غرب و صحنه برگزار شد.۸ بازیکن از شهرستان اسلام آباد در این مسابقات حضور داشتند.