هیئت شطرنج اسلام آباد غرب

0

برنامه ها وفعالیت های هیئت شطرنج اسلام آبادغرب

                                               بسمه تعالی گزارش عملکرد هیئت شطرنج شهرستان اسلام آبادغرب در شش ماه اول سال ۱۳۹۴ مسابقه هفتگی جمعه ها ساعت ۴ فعالیت سایت هیئت eslchess.ir حضور دونفر ازبازیکنان بزرگسال آقایان محمد فتاحی واحسان...

0

لیست ریتینگ داران شهرستان اسلام آباد

۱-علیرضا عبدی ۱۹۶۳ استاندارد لینک فیده ۲-محمد امین محمدی ۱۶۴۳ استاندارد ۱۶۲۴ سریع ۱۶۲۸ بلیتز لینک فیده ۳-احسان ملکی ۱۶۱۲ استاندارد ۱۵۸۱ سریع ۱۶۱۶ بلیتز لینک فیده ۴-محمد فتاحی ۱۵۶۹ استاندارد ۱۵۵۳ سریع ۱۷۰۱...