هیئت شطرنج اسلام آباد غرب

معرفی سایت 0

معرفی سایت

دوستان عزیزی که مایلند مطالب خویش را در اختیار شطرنجبازان ایرانی قرار دهند واز مطالب رایگان شطرنج شامل کتاب – مقاله و….. استفاده نمایند به سایت انجمن شطرنج ایران مراجعه نمایند

مسابقه هفتگی جمعه ۹۲/۸/۲۴ 0

مسابقه هفتگی جمعه ۹۲/۸/۲۴

این هفته علیرضا عبدی بازیکن ارزشمند شهرستان اسلام آبادغرب باتوجه به باخت دور اول وتساوی دور دوم درادامه مقام قهرمانی راکسب نمود نفرات برتر: ۱- علیرضا عبدی ۱۹۶۳ ۲- احسان ملکی ۳- محمد فتاحی...

مسابقه شطرنج سریع به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت 0

مسابقه شطرنج سریع به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت

این مسابقه دردوزمان ۲۵+۱۰ ودر تاریخ ۲۲و۲۳شهریور ماه ۱۳۹۲ در هیئت شطرنج شهرستان اسلام آبادغرب برگزار گردید که در پایان ۵ دور نفرات برتر به شرح زیر مشخص گردیدند: ۱-فریبرز صفری نیا     ۵ امتیاز...