هیئت شطرنج اسلام آباد غرب

منافع دهگانه شطرنج برای مغز 0

منافع دهگانه شطرنج برای مغز

می تواند هوش منطقی (IQ) را افزایش دهد. از آلزایمر پیشگیری می کند. هر دو طرف مغز را فعال می کند. خلاقیت را افزایش می دهد. حافظه را بهبود می دهد. مهارت های حل...

هیات شطرنج اسلام آباد برترین هیات استان کرمانشاه 0

هیات شطرنج اسلام آباد برترین هیات استان کرمانشاه

با توجه به فعالیت های انجام شده ,هیئت شطرنج شهرستان اسلام آبادغرب به عنوان هیئت شطرنج برتر استان کرمانشاه انتخاب گردید . این موفقیت را به جامعه شطرنج شهرستان وهمه عزیزانی که این هیئت...

تبریک 0

تبریک

آقای امیر حسین صیدمحمدی شطرنجباز خوشفکر شهرستان اسلام آبادغرب  در آزمونهای ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی خوش درخشید وافتخاری دیگر در عرصه علم ودانش برای شطرنجبازان شهرستان کسب نمودند. از طرف همه...

تبریک 0

تبریک

آقای مهدی پرندین شطرنج باز بااستعداد شهرستان اسلام آبادغرب که در کارنامه شطرنجی خود مقام دوم رده سنی ۱۲سال استان وهمچنین حضور درتیم مدارس استان کرمانشاه در مسابقات مدارس کشور (زیباکنار) رادارد موفقیت دیگری...