هیئت شطرنج اسلام آباد غرب

پایان دومین دوره جام نوروز شهرستان اسلام آبادغرب 1

پایان دومین دوره جام نوروز شهرستان اسلام آبادغرب

این مسابقات در ۷دور واز تاریخ ۲۳الی ۲۶اسفند ۱۳۹۱ با حضور۲۴ شرکت کننده درمرکز رفاهی فرهنگیان شهرستان اسلام آبادغرب به سرداوری محسن محمدی وداوری مسلم فتاحی برگزار گردید. نفرات برتر: ۱- محمدخالوندی ۲- محمد...

کتاب های زبان اصلی- دفاع سیسیلی 0

کتاب های زبان اصلی- دفاع سیسیلی

دوکتاب دیگر ازمجموعه کتابهای گردآوری شده توسط آقای علیرضا آذریون از هیئت شطرنج همدان را دراختیار تمامی علاقه مندان به شطرنج قرار داده ایم                                   برای دانلود روی عکس ها کلیک کنید.