قهرمانان مسابقات آزاد شهرستان

۱-روح ا.. رضایی ۳ بار ۲-علیرضا عبدی ۳ بار ۳-احسان اعتضادی ۲ بار ۴-محمد امین محمدی…